top of page

Livsstil hva betyr det egentlig?Definisjonen på ordet livsstil er følgende: Det er summen av en persons levevaner og atferd. Betegnelsen brukes om måten vi lever på, de aktiviteter vi selv har råderett over og som avspeiler de valg vi gjør hver eneste dag.


De viktigste elementene i livsstils - begrepet er:


Fysisk aktivitet

Kosthold

Bruk av rusmidler

Døgnrytme

Sosial aktivitet


For å opprettholde en sunn og god livsstil er disse elementene nøklene vi behøver. Begrepet livsstil ble introdusert på 1970 tallet som et uttrykk for en økende oppmerksomhet om sammenhengen mellom levevaner og helse. Endringer i livsstil kan være avgjørende for å ha en god helse, og ha behandlende effekt på flere sykdommer.


Har du tenkt over din livsstil? Er den bra, eller kan den den bli bedre? Det er mye en kan gjøre selv for å bevare en god helse, til og med reversere sykdom både fysisk og psykisk.


Enkelte ganger behøver en hjelp med å endre livsstil og vaner. Det er mange dyktige aktører og tilgjengeligheten for å få hjelp er stor. For mange blir det med tanken, jeg håper at du som behøver det tar tak i din egen livsstil. Be om hjelp om du behøver så <3


Kjernesunn gir rådgivning innen kosthold, forskjellige typer dietter, og coaching innen temaet mat og følelser. Det er mange som spiser eller sulter på ting som er vanskelig. Det er da greit å få hjelp til å endre slike uvaner.

Kommentare


bottom of page